top of page
197842393_148018480721614_1663969530392699514_n.jpg

ידידי "מסע אל האופק"

תכנית "מסע אל האופק" מפגישה את המשתתפות והמשתתפים בה עם אנשי מקצוע משלל תחומים על מנת לאפשר להם להיחשף לסגנונות תעסוקה שונים ומגוונים. יש מספר אירועים במהלך התכנית שבהם ידידי התכנית מוזמנים להשתלב, להוביל ולהעניק מהידע והניסיון שלהם.
לדוגמא: "יום בחיי". 
הרעיון הוא פשוט: לתת הצצה ליום בחייך לאדם צעיר בתחילת דרכו. זה יום שבו נפגשים בבוקר והולכים ביחד לעבודה ומבלים את כל היום ביחד.

 

יש דוגמאות נוספות להשתלבות ידידי התכנית בהרצאות, סדנאות, השתתפות בפעילויות, אירוח הקבוצה, התלוות לסמינרים וכו'. 

נשמח מאד לצרף אותך לרשימת ידידי התכנית ולשמור על קשר.

על מנת להצטרף, נבקש שתמלא/י טופס קצר

הצטרפות לידידי התכנית

אשמח להיות שותפ/ה פעילה ולתרום מזמני ומיכולותיי עבור המשתתפים והמשתתפות בתכנית

הטופס התקבל! תודה רבה

bottom of page